Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de controle van het fietsknooppuntensysteem

donderdag 08 maart 2018

            

Routebureau VVV Zeeland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de controle van het fietsknooppuntensysteem (FIKS) in Zeeland. 

Het routebureau is verantwoordelijk voor het fietsknooppuntensysteem in Zeeland en zet zich al jaren in voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het Zeeuwse fietsknooppunten netwerk. Mede hierdoor is Zeeland in 2017 tot een 5-sterren fietsprovincie. Dat is het hoogst haalbare niveau voor een fietsprovincie. Dit niveau willen we graag behouden en daarvoor zijn we een groot deel afhankelijk van de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 

Voor de controle van de bewegwijzering van het fietsknooppuntensysteem ​(FIKS) ​zijn ​zo'n ​50 vrijwilligers actief. ​Als vrijwilliger controle​er je tweemaal per jaar een deel van het FIKS (route van ongeveer 40 km) en​ ben je zeer betrokken bij het beheer en onderhoud. Ook word​ je er op uitgestuurd, zodra er meldingen zijn van onvolkomenheden. De grovere werkzaamheden worden verricht door een aannemer. 


Wat vragen we van onze vrijwilligers?

 • Tweemaal per jaar controleren van trajecten op status van de bebording.
 • Schoonhouden van bordjes.
 • Recht hangen van bordjes.
 • Ophangen en verhangen van bordjes (op verzoek van Routebureau VVV Zeeland).
 • Snoeien van groen rondom bordjes.
 • Melden van onvolkomenheden aan het netwerk en/of de bebording.
 • Schoonhouden van overzichtspanelen.
 • Terugkoppelen van meldingen binnen 1 week.
 • Controleren van trajecten en bebording naar aanleiding van meldingen.
 • Voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem werkt Routebureau VVV Zeeland met het digitale programma EasyGIS. Elke vrijwilliger krijgt een inlog voor EasyGIS en kan daarmee de betreffende trajecten, bestekbladen, borden en palen inzien. Vrijwilligers moeten daarom voor het werken met en het verwerken van meldingen in EasyGIS over voldoende computervaardigheden beschikken.

Voor welke regio's zoeken wij vrijwilligers?
Op dit moment zoeken we vrijwilligers voor de regio's:

 • Zuid-Beveland (omgeving Kwadendamme, 's-Gravenpolder, Hoedekenskerke): 1 vacature
 • Tholen & Sint Philipsland: 2 vacatures

Voor de andere regio's hebben we op dit moment voldoende vrijwilligers. Mocht je toch interesse hebben om vrijwilliger te worden voor een andere regio, dan horen we het graag.
We plaatsen je dan op de wachtlijst, zodat we je kunnen benaderen zodra er een plaats vrij komt.


Controlegebieden
Het fietsknooppuntensysteem in Zeeland is onderverdeeld in verschillende controlegebieden. Iedere vrijwilliger krijgt een controlegebied toegewezen. Deze wisselen in het voor- en najaar.
Een traject wordt dus niet tweemaal per jaar door dezelfde vrijwilliger gecontroleerd. Een vrijwilliger is verantwoordelijk voor een traject van medio maart (incl. voorjaarscontrole) tot medio september en voor een volgend traject van medio september (incl. najaarscontrole) tot medio maart.


Wat bieden wij?

 • Routebureau VVV Zeeland draagt zorg voor een verzekering die geldt tijdens de werkzaamheden aan het netwerk.
 • Jaarlijks wordt een fietsdag voor alle vrijwilligers georganiseerd in het voorjaar.
 • Jaarlijks wordt een vrijwilligersavond/-diner georganiseerd in het najaar.
 • Gereedschap en tools voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het netwerk.
 • De fietskaarten met daarop het meest recente netwerk van de gehele provincie Zeeland.


Interesse?
Interesse om vrijwilliger te worden voor het fietsknooppuntensysteem? Stuur een e-mail naar Marit Sanderse, m.sanderse@vvvzeeland.nl (met vermelding van adres- en contactgegevens).

« Terug