Nieuwsbrief maart 2016

nieuwsbrief DE BEVELANDEN RECREATIEF
alt tekst

Beste Bevelandse ondernemers,

Afgelopen jaar heeft u van ons een digitale nieuwsbrief ontvangen. Ook in 2016 willen wij u op de hoogte houden van wat er allemaal speelt binnen de Bevelanden op toeristisch vlak. Zo vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de ZeelandPas, de Zomerbus, de nieuwe toeristische agenda, gezamenlijke promotie en de B2B.

 
ZEELANDPAS

De ZeelandPas is dit hele jaar weer beschikbaar in alle Bevelandse gemeentes. Zowel gasten als inwoners kunnen gebruik maken van deze kortings- en belevingspas. Voor een aanschafprijs van € 4,00,-- krijgen mensen meer dan € 500,00,-- aan kortingen waaronder het vervoer met de Zomerbus. De pas is geldig vanaf 1 maart 2016 tot en met februari 2017.

De pas stimuleert mensen om Zeeland echt te gaan ontdekken en meer te ondernemen. De aanbiedingen zijn er op het gebied van cultuur, wellness, shoppen, sportieve en actieve activiteiten en natuurlijk ook op het culinaire vlak. Op www.zeelandpas.nl staat een aansprekend overzicht met alle huidige acties.

Een acceptant hoeft niets te betalen om zijn product of dienst via de ZeelandPas aan te bieden. Door uitsluitend een leuke actie te bedenken of een substantiële korting aan te bieden profiteer je als ondernemers mee van alle publiciteit die rondom de ZeelandPas wordt gegenereerd. Je komt in beeld via het drukwerk en via de website. Voor acceptanten van de ZeelandPas is het dit jaar makkelijker geworden om de pas te scannen. Dit kan nu bij de meeste kassasystemen via de magneetstrip op de pas.

Je kunt nog steeds instappen in dit project door mee te doen met een aanbieding of door passen te verkopen. Op de website staat meer informatie. Ook kan je contact opnemen met de regiocoördinatoren Dick vd Velde via Dick@veldebizz.nl (06 20395728) en Sandra Dekker coordinator@dartcommunications.nl (06 27175372).

 

Zomerbus 2015
DE ZOMERBUS GAAT WEER RIJDEN!

De zomerbus zal in 2016 in de zomermaanden eveneens weer door de Zuid-Bevelandse gemeentes toeren. De beslissing om het product te continueren werd gelukkig tijdig genomen zodat de Zomerbus meegenomen kon worden in allerlei lokale gidsen en krantjes. Hiermee wordt de promotie een stuk breder ingezet dan afgelopen jaar.

AMZ heeft een andere bus aangeschaft om de dienst mee uit te voeren. Deze nieuwe Zomerbus is minder weersafhankelijk zodat altijd dezelfde bus rondrijdt. Bij goed weer schuift op twee plaatsen het dak open, bij minder weer blijft het dak gesloten maar kan door de mooie glazen bovenzijde van de bus toch optimaal van de rondrit genoten worden.

Het concept blijft in hoofdlijnen hetzelfde als vorig jaar dus hop-on-hop-off fun vervoer en sightseeing toer. Iedereen die in het bezit is van een ZeelandPas kan gratis onbeperkt met de Zomerbus mee. Uiteraard wordt er nog wel gewerkt aan verbeterpunten. Met name de audiotour die passagiers van de bus de beleving van de regio moet geven, draaide vorig jaar niet naar behoren. Nu wordt gekeken of er wellicht een live gids op de bus mee kan rijden. De komende maanden zal er in elk geval weer hard gewerkt worden om er wat moois van te maken.

Overigens is het nog steeds mogelijk om je als halte op te geven of van de andere reclamemogelijkheden gebruik te maken. Laat het ons weten als je interesse hebt via coordinator@dartcommunications.nl

Helaas is het  dit jaar niet gelukt de Noord-Beveland Express weer over het eiland te laten rijden. Deze bus heeft vijf jaar lang in de zomermaanden gereden en was vooral in de eerste jaren een groot succes. Omdat de bus door inwoners en ook door veel vaste gasten vooral voor sightseeing is gebruikt, was op een gegeven moment het nieuwtje er wel een beetje vanaf. Daardoor is het gebruik de laatste twee jaar flink afgenomen. Reden voor de meeste ondernemers van Noord-Beveland om dit jaar niet mee te doen. Achter de schermen wordt nu hard nagedacht over een vernieuwend concept voor toeristisch vervoer op Noord-Beveland. Wij houden u graag op de hoogte.

 
DE NIEUWE TOERISTISCHE AGENDA

Het proces om te komen tot een nieuwe toeristische agenda voor De Bevelanden met een eigen marketingstrategie, zit in de afrondende fase. Tijdens verschillende bijeenkomsten is er over gesproken met ondernemers, bestuurders en partners uit de branche. De informatie en opmerkingen uit deze bijeenkomsten zijn inmiddels verwerkt, zodat we nu naar een definitief product toe werken. Op 18 april wordt het resultaat gepresenteerd aan de raadsleden van de vijf Bevelandse gemeenten, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in De Goederenloods in Goes.

In de nieuwe toeristische agenda kijken we acht jaar vooruit, over de periode 2016 – 2023. Centraal in de nieuwe visie staat de vitaliteit en kwaliteit van de recreatiebedrijven en wat de rol van De Bevelanden hierin kan zijn. Samen met de kennispartners willen de Bevelandse gemeenten de ondernemers faciliteren en stimuleren. We willen dit omdat recreatie en toerisme ook op De Bevelanden een belangrijke economische bedrijfstak is die zorgt voor inkomsten, leefbaarheid en werkgelegenheid.

Een apart onderdeel van de nieuwe agenda is de marketingstrategie of –visie. Die is opgesteld door de VVV Zeeland. Tijdens de B2B bijeenkomst in Wemeldinge, oktober 2015, hebben de aanwezigen hier al kennis van kunnen nemen. Het onderscheidende vermogen van De Bevelanden binnen de bestemming Zeeland, daar draait het om in deze visie. Geen nieuw logo, geen slogan. We gaan niet proberen om De Bevelanden als ‘merk’ te promoten. Wat we wel doen is aanhaken bij de Zeeland promotie en daarbinnen de regio De Bevelanden nadrukkelijk voor het voetlicht brengen. Hiervoor maken we gebruik van de instrumenten ‘positioneringspiramide’ en ‘de customer journey’. Met de piramide is het bestaande aanbod geanalyseerd. In de marketing dient de focus te liggen op de zogenaamde statement producten. Dit zijn de echt onderscheidende producten, iconen, die imagobepalend zijn. De customer journey is een instrument wat gebruikt wordt om de juiste doelgroepen aan te boren en die te verleiden tot een bezoek aan de regio. Het alom aanwezige diverse water, de verbinding tussen water en land en de zilte smaak van de regio, onderscheiden De Bevelanden binnen de bestemming Zeeland. Tot slot maken we in de beelden waarmee we naar buiten treden gebruik van de instrumenten van het Land in Zee concept. Op die manier streven we een herkenbare vormgeving na.

Concreet gaan we hier al in 2016 mee aan de slag. Door opnieuw mee te doen in de televisiecampagne van de VVV Zeeland en door zelf te adverteren in bijvoorbeeld De Badkoerier. Aan u, als ondernemers, de oproep om deze marketingvisie te ondersteunen en ook zelf uit te dragen. Dit kan uiteraard ook binnen uw eigen huisstijl. Wanneer u hierover verder van gedachten wilt wisselen, maken wij daar graag tijd voor vrij!

 
GEZAMELIJKE PROMOTIE

Ook dit jaar versterken de Bevelanden elkaar door middel van gezamenlijke promotie.

In de weken 21 en 22 zijn De Bevelanden, samen met Tholen zichtbaar op NPO 1,2 en 3.De Tag ons zullen uitgezonden worden in de weken 21 en 22. Hierbij zal de commercial minstens 1.221.000 keer bekeken worden! Ook voor ondernemers is het mogelijk om de tag on vrij te gebruiken op bijvoorbeeld uw website, heeft u hem al op de website staan?

Verder adverteren alle Bevelandse gemeenten en de gemeente Tholen dit jaar in de Badkoerier. Elke gemeente heeft één algemene pagina in eigen stijl. Er verschijnen 6 edities in het seizoen (tussen Pasen en de herfstvakantie). De Walcheren/ Bevelanden editie heeft een totale oplage van 170.000 exemplaren. Ook ondernemers kunnen aansluiten waardoor er een gezamenlijke brede promotie ontstaat. Kijk voor meer informatie op de site van de Badkoerier. www.badkoerier.nl

Vorig jaar is het seizoen en de start van de Zomerbus geopend door middel van een persreis. Dit jaar is er besloten om weer een persreis te organiseren gezamenlijk met De Bevelanden.

 
B2B BEVELAND RECREATIEF
Tenslotte willen we weer in de eerste helft van oktober de B2B organiseren. Een netwerkbijeenkomst georganiseerd door De Bevelanden waarbij u op de hoogte wordt gesteld van de bezigheden van De Bevelanden. Een exacte datum is nog niet bekend. Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging met alle nodige informatie.
 

   

 
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben. Heeft u vragen, ideeën of andere mededelingen stuurt u dan gerust een e-mail naar regiocoördinator Sandra Dekker: coordinator@dartcommunications.nl of naar gemeentelijk coördinator recreatie en toerisme, Janet Janssen Daalen: j.janssendaalen@noord-beveland.nl.