Nieuwsbrief oktober 2016

nieuwsbrief DE BEVELANDEN RECREATIEF
alt tekst

Beste Toeristische Bevelandse ondernemers,

Deze zomer hebben we niet stil gezeten! Er is dan ook veel waarover we jullie op de hoogte willen brengen. Zowel het Bevelandse nieuws als nieuwtjes per gemeente komen in deze nieuwsbrief aan bod.

 
HAAK AAN BIJ HET ZEEUWSE VERHAAL

'Haak aan bij het Zeeuwse verhaal' is één van de uitgangspunten van het marketingconcept dat door VVV Zeeland is opgesteld en waar wij, als De Bevelanden, in samenwerking met alle toeristische ondernemers, aan willen werken.

Een toeristische agenda en handreiking voor toepassing Land in Zee voor De Belanden
De afgelopen periode is er binnen de vijf Bevelandse gemeenten hard gewerkt aan een gezamenlijke toeristische agenda. Doel is om de regio als een toeristische-recreatief aantrekkelijk gebied te positioneren binnen het grotere toeristische geheel. Er is onderzoek gedaan onder toeristische ondernemers en bezoekers van onze regio en daarna is er door de VVV een marketingconcept ontwikkeld waarin het vooral draait om het onderscheidend vermogen van de regio. Bewust is er voor gekozen de regio niet als een zelfstandig merk te profileren. Het ontbreekt aan een dergelijke herkenning bij de gasten. Om die reden wordt aangehaakt bij ‘het Zeeuwse verhaal’ en wordt de regio als eenheid gepositioneerd binnen de Zeeland promotie. De onderscheidende producten van De Bevelanden, iconen, zijn imagobepalend.

In het marketingconcept worden de instrumenten genoemd die ingezet kunnen worden om invulling te geven aan een gezamenlijke positionering en profilering van de regio. Drie hoofdlijnen zijn promotie, productontwikkeling en beleid. Om dit uit te werken en uit te voeren is een uitvoeringsagenda opgesteld voor de duur van drie jaar, waarbij vooral de samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek centraal staat.

Natuurlijk kunt u kennis nemen van al deze documenten, maar wij zullen u als ondernemers zeer zeker gaan betrekken bij de uitvoeringsprojecten. Om het u alvast makkelijker te maken om ons als regio naar buiten toe met één gezicht te profileren, hebben wij de VVV gevraagd voor ons een handreiking op te stellen met vuistregels voor de toepassing van het Land in Zee concept, dat zich enerzijds richt op de bezoeker van buiten Zeeland en anderzijds ook op de bezoeker die zich al in Zeeland bevindt. U kunt de handreiking hier bekijken.

 

ZEEKRAAL PROEVEN IN DE ZOMERBUS

Een volle bus en passagiers die allemaal voorzichtig knabbelen op hun eerste takje zeekraal. Ondertussen krijgen ze uitleg van de gids over hoe ze dit streekproduct zelf kunnen bereiden. Meteen besluiten een aantal toeristen ook een zakje van deze groente aan te schaffen, want zo vers van het land dat is een buitenkansje. 

Chauffeur Jan en gids Thijs kregen van de Heerlijkheid in Wolphaartsdijk, één van de deelnemers die een haltestop had op de woensdagroute van de Zomerbus, een zakje zeekraal toegestopt voor thuis. Ze kwamen echter op het lumineuze idee om het uit te delen in de bus. Een grote hit want zo werd de busrit pas echt een beleving! De inzet van de gidsen was een grote aanwinst voor de Zomerbus. De verhalen in de bus konden flexibel worden ingezet en op maat aangepast aan de omstandigheden en passagiers. De chauffeurs werden door de inzet van de gidsen ontlast en konden zich beter concentreren op hun eigenlijke taak.

De Zomerbus is dit seizoen met succes ingezet van dinsdag 12 juli tot en met zaterdag 27 augustus. In die periode van 7 weken heeft de bus net als vorig jaar 4 dagen in de week verschillende routes afgelegd. Van de bus is erg veel gebruik gemaakt. Regelmatig zat hij helemaal vol. Helaas betekende dat ook een enkele keer dat mensen niet meer mee konden en dat was natuurlijk een teleurstelling voor de betrokkenen. “Voor de rest hoorden we alleen maar positieve reacties”, aldus de drie gidsen en vier chauffeurs.

De nieuwe bus met schuifdak is heel goed bevallen. De bus kon zich aanpassen aan de weersomstandigheden en voldeed met zijn vrolijke en duidelijk andere uiterlijk echt aan de eis van funvervoer. De deelnemers (ondernemers met een halte langs de route) waren ook erg tevreden. Van de verblijfsaccommodaties wil eigenlijk iedereen volgend jaar weer meedoen. Bij de attracties zijn de geluiden ook heel positief. Vooral de invoering van pauzehaltes blijkt een goede aanvulling.

Uiteraard zijn er ook nog verbeterpunten aan het concept. Rolstoelen en kinderwagens konden niet (gemakkelijk) mee. Dit is vooraf niet gecommuniceerd. Ook konden door evenementen soms haltes niet bereikt worden, ook hierover zouden we bijvoorbeeld met omliggende deelnemers en VVV-kantoren moeten proberen (potentiële) passagiers hiervan beter op de hoogte te stellen. In de bus zelf werd er uiteraard wel aandacht aan geschonken en uitleg over alternatieve haltes meegedeeld.

Binnenkort verwachten we de gegevens te krijgen vanuit de gescande ZeelandPassen zodat we nog meer zicht hebben op de echte aantallen gebruikers. De indruk van de gidsen en chauffeurs was dat de verhouding toeristen eigen inwoners ongeveer op 50% zat. Zo lukt het wellicht de Zomerbus, waar de provincie al jaren naar streeft, om onze eigen Zeeuwse bevolking trots te laten zijn op de prachtige omgeving en bijzondere attracties en mogelijkheden.

 
SAMEN STAAN WE STERKER!

Binnen De Bevelanden is er in samenwerking met ondernemers weer veel gedaan op het gebied van promotie. Doel hierbij was aanhaken aan het Zeeuwse, niet naar buiten treden als De Bevelanden, maar wel de verscheidenheid laten zien per gemeente.

Het zomerseizoen en de start van de Zomerbus zijn dit jaar ingeluid met een persreis. De persreis werd georganiseerd door gemeenten binnen De Bevelanden in samenwerking met stichting Zomerbus, Stoomtrein Goes-Borsele en Berkenhofs Tropical Zoo. Daarnaast was ook de mevrouw van Berkel aanwezig om het zilveren uitje (Stoomtrein Goes Borsele) en de Gouden prijs (Berkenhofs Tropical Zoo) toe te lichten. Het was een geslaagde rit. Zo kwamen er  artikelen in de PZC en in de Bode.

Naast de persreis hebben alle Bevelandse gemeenten incl. Tholen een pagina afgenomen in alle zes de edities van de Badkoerier. In deze edities kon elke gemeente zijn eigen high-lights en evenementen laten zien. Ook is er gezamenlijk geadverteerd in de Duitstalige Badkoerier. Hierin zij er in gezamenlijkheid door De Bevelanden en Tholen twee pagina’s afgenomen en heeft elke gemeente één foto getoond kenmerkend voor de eigen gemeente.

In de weken 21 en 22 zijn De Bevelanden samen met Tholen, zichtbaar geweest op NPO 1, 2 en 3. De tag-ons waren ook dit jaar weer succesvol.

 
WERKEN AAN EEN VITALE SECTOR

Een vitale sector is van belang voor zowel gemeenten als voor ondernemers. Als gemeenten willen wij graag meer inzicht krijgen in de vitaliteit, maar ook willen wij weten hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan.

In opdracht van Provincie Zeeland heeft het bureau ZKA vorig jaar onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve bedrijven in Zeeland. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kustregio, binnenwater en binnenland. De uitkomst van het onderzoek heeft er toe geleid dat er allereerst voor de kustregio een werkatelier is georganiseerd waar ondernemers, gemeenten en een aantal ondersteunende organisaties gezamenlijk hebben gezocht naar een aanpak voor de problematiek die in een aantal bedrijven speelt.

ZKA heeft ook geconcludeerd dat 40% van de bedrijven gelegen aan de binnenwateren en 56% van de bedrijven gelegen in het binnenland onvoldoende toekomstperspectief hebben. Daarom hebben de Bevelandse gemeenten en Tholen, in navolging van de kustgemeenten, aan het Kenniscentrum Kusttoerisme gevraagd om ook voor hen een werkatelier te organiseren.

Werkatelier Vitaliteit Verblijfsrecreatie
Het werkatelier vitaliteit verblijfsrecreatie zal worden gehouden op dinsdag 25 oktober 2016 en hiervoor is een afvaardiging vanuit diverse toeristische ondernemersbranches uitgenodigd en zullen medewerkers vanuit verschillende disciplines bij de gemeenten en andere organisaties gezamenlijk mogelijke handelingsperspectieven van de gemeenten ten aanzien van niet vitale campings en minicampings verkennen. Ook zullen zij de gezamenlijke probleemstelling en onderzoeksvraag ten aanzien van huisjesparken formuleren.

Doel van dit alles is om tot een gezamenlijke aanpak te komen teneinde de vitaliteit van de verblijfsrecreatie sector te bevorderen. De uitkomst van het werkatelier zullen wij uiteraard breed gaan delen. 

 
ZEELANDPAS
Toeristen en inwoners ondernemen meer activiteiten dankzij de ZeelandPas! Voor jong én oud, actief de boer op óf lekker relaxen; met de ZeelandPas ontdek de gast of inwoner Zeeland op zijn eigen manier. En dat is ook gebeurd deze zomer. 

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft onderzoek gedaan naar de bekendheid en de ervaringen van gasten en inwoners met de ZeelandPas. Uit het onderzoek van het Kenniscentrum komt naar voren dat meer dan driekwart van de respondenten de pas aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vindt. Met name omdat de pas veel leuke acties biedt met veel voordeel en omdat de pas gemak biedt. Een belangrijke conclusie dat uit het onderzoek naar voren komt: ‘Zowel toeristen als inwoners ondernemen meer activiteiten in Zeeland dankzij de Zeelandpas’. Maar liefst 65% van de respondenten met een ZeelandPas zou zonder pas minder activiteiten hebben ondernomen in Zeeland.

Het drukke zomerseizoen is dan wel bijna voorbij, het ZeelandPas seizoen is nog niet ten einde. Gasten en inwoners kunnen met hun huidige ZeelandPas nog tot 28 februari 2017 volop beleven, besparen en ontdekken in Zeeland! Vanaf 1 maart 2017 wordt het aanbod weer aangevuld. Wilt u ook meedoen of meer informatie? Kijk op www.zeelandpas.nl of neem contact op via info@zeelandpas.nl of 0118-587700.

Het hele rapport van het Kenniscentrum Kusttoerisme lees u hier.

 

B2B OOK DIT JAAR EEN SUCCES

Op woensdag 5 oktober vond alweer voor de vijfde keer op rij de bijeenkomst ‘Business to Business Beveland Recreatief’ plaats. Georganiseerd door de vijf Bevelandse gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Goes en Noord-Beveland in samenwerking met de Rabobank Oosterschelde. Zo'n 50 toeristische ondernemers waren van de partij.

Dit jaar werden wij hartelijk verwelkomd bij de Yachtclub te Colijnsplaat en stelde Parc Ganuenta haar deuren open voor een kijkje in de keuken. Daarnaast werd er een interactieve presentatie verzorgd met als onderwerp ‘Land in Zee binnen De Bevelanden’.

Tijdens het netwerken waren de ondernemers van harte uitgenodigd om een kijkje aan één van de informatie tafels te nemen om zo op die manier informatie te vergaren over onder andere de ZeelandPas en de Zomerbus.

Heeft u ideeën over de invulling van de volgende editie in 2017? Laat het weten. U kunt uw ideeën sturen naar l.de.kool@noord-beveland.nl

Alle ondernemers die aanwezig waren op 5 oktober, bedankt voor jullie komst, we zien jullie graag terug tijdens de volgende ‘Business to Business Beveland Recreatief’ in 2017!

 
GEMEENTENIEUWTJES

Ook op gemeenteniveau spelen er verschillende ontwikkelingen. Zo wordt er in Reimerswaal druk gewerkt aan de Liberation Route, Kapelle is bezig met een toeristische visie, op Noord-Beveland worden de Natuur-entrees gerealiseerd en in Borsele wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het actieplan ‘Borsele op de Kaart’. 

‘Borsele op de Kaart’
De gemeente Borsele, Stichting Land van Borsele en alle betrokken ondernemers werken hard aan het actieplan ‘Borsele op de Kaart’.

In Borsele wordt er druk gewerkt aan het op de kaart zetten van Borsele.  Het hieraan gekoppelde actieplan bevat een zestal speerpunten waar ondernemers binnen de gemeente nauw bij betrokken zijn. Klik hier om het actieplan ‘Borsele op de Kaart’ te bekijken.

Op 25 september heeft de eerste editie van de streekproductenmarkt ‘Borsele proof’ plaats gevonden. Een enorm geslaagd evenement door alle medewerking van ondernemers!  Er staat een marketingplan in de steigers wat onder andere als kapstok zal dienen voor de herziening van de website www.landvanborsele.nl. Dit gaat functioneren als evenementenplatform. Door het in kaart brengen van alle fietsroutes, het investeren in de beleving langs de routes en de afstemming van openingstijden van de horeca wil Borsele over enkele jaren 10% meer fietsers aantrekken. Rode draad door alle plannen is het samenwerken en verbinden. Hiertoe zijn er regelmatig bijeenkomsten. Op 1 november staat de volgende op stapel.

Kapelse nieuwtjes
Binnen de gemeente Kapelle wordt er ook hard gewerkt op het gebied van recreatie en toerisme. 

Een Oosterschelde natuur-entree bij Wemeldinge
Op de dijk tussen Wemeldinge en Kattendijke wordt er een natuur-entree gerealiseerd. Ontwerper Cees Bakker bedacht voor deze plek een mega duikbril, als verwijzing naar de populaire duikplaats bij Wemeldinge. Sinds 2014 zelfs een vijf sterren duikhotspot, de eerste en nog steeds enige van Nederland. Het entreepunt zal voor het toeristenseizoen van 2017 gereed zijn.

Een nieuwe recreatievisie
De gemeente Kapelle werkt aan een nieuwe recreatievisie. Samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie zijn er twee inspirerende avonden georganiseerd met recreatieondernemers uit de gemeente. Dit leverde veel ideeën op, maar bovenal is er samen gekeken naar de recreatieve positionering van de gemeente. Wemeldinge, als dé verblijfplaats aan de Oosterschelde, en het leggen van verbindingen. Dit zal het centrale thema zijn voor de nieuwe visie.

Bouw Water Resort Oosterschelde is gestart
Ten zuiden van De Stelhoeve is gestart met de realisatie van een nieuw recreatiepark. Onder de naam Water Resort Oosterschelde komen hier circa 85 recreatiewoningen in een omgeving met veel water en groen. De eerste woningen zijn inmiddels gebouwd.

Eindeloos Eiland Noord-Beveland
Natuur-entrees Nationaal Park Oosterschelde (NPO)
De Natuur-entrees NPO zijn inmiddels aangelegd, alleen de informatieborden moeten nog worden aangebracht! Langs de rand van de Oosterschelde staan nu tien Natuur-entrees om te bezoeken. Bij elke Natuur-entree is er straks leuke informatie te vinden.

Aanleg De Groote Duynen
De werkzaamheden voor de aanleg van recreatiepark De Groote Duynen zijn in volle gang. Op de westkop van Noord-Beveland wordt een heus natuurgebied aangelegd waarin de recreatiewoningen worden gerealiseerd en op natuurlijke wijze zullen opgaan. Dit op steenworp afstand van de Noordzee, Veerse Meer én het Nationaal Park Oosterschelde.

ATB-netwerk op Noord-Beveland
Een stichting is vorig jaar gestart met de verkenning van de mogelijkheid voor een ATB routenetwerk op Noord-Beveland. Inmiddels krijgt het netwerk nu steeds meer vorm en mountainbikers kunnen dan ook vanaf volgend jaar op afwisselende wijze hun hart ophalen op het hele eiland.

Gemeente Reimerswaal
Liberation route
De gemeente Reimerswaal sluit zich aan bij de Liberation Route Europe. Deze route maakt in het land zichtbaar waar belangrijke gebeurtenissen tijdens de bevrijding in 1944-1945 plaatsvonden. Via een gemarkeerd punt worden deze locaties gemarkeerd in de vorm van een zogenoemde ‘point of interest’. Bezoekers kunnen hier een hoorspel beluisteren over de gebeurtenissen op deze plekken in de Twee Wereldoorlog. Dit gebeurt op zo’n manier dat de geschiedenis leefbaar en voelbaar wordt. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft het initiatief genomen om in Zeeland de Liberation Route Europe verder uit te rollen. De Liberation Route in Reimerswaal sluit aan op de route in Brabant.

Het grondgebied van Reimerswaal vormt een belangrijke schakel in de Liberation Route Europe. In Reimerswaal worden 8 belangrijke punten aangeduid. Het eerste punt is aan de Kreekrakdam waar de start van de Canadese aanval heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft het Canadese leger een opmars gemaakt richting Rilland en heeft het RAF bombardement plaatsgevonden. In Krabbendijke is een monument voor de bemanning van een verongelukte Lancaster-bommenwerper geplaatst. Daarna loopt de route door naar Yerseke en richting Vlake, om vervolgens richting het zuiden af te buigen naar Schorebrug en Hansweert. 

GEOpark Scheldedelta
De Scheldedelta moet het tweede Unesco GEOpark van Nederland worden. Een groot deel van het Unesco GEOpark komt in Zeeland op grondgebied van Reimerswaal te liggen. In Nederland is nu alleen de Hondsrug in Drenthe een door Unesco erkend GEOpark. Een GEOpark is een gebied met een bijzondere geologische waarde. Het gaat dan over de structuur van de bodem, aardlagen, begroeiing en de geschiedenis van het gebied. De Scheldedelta zou in aanmerking kunnen komen voor een Unesco-status vanwege de scheiding van zoet en zout en zand en klei. Dit is uniek in de wereld. Unesco is een onderdeel van de Verenigde Naties dat zich inzet voor het behoud van bijzondere gebouwen en natuurgebieden in de wereld.

Als de Scheldedelta de status van Unesco-GEOpark krijgt, kan dat een impuls geven aan het toerisme en de economie in het gebied. Zeeland gaat samen met Noord-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de gemeenten onderzoeken wat er moet gebeuren om het gebied op de lijst van Unesco te krijgen. Daarvoor hebben we tot november 2017 de tijd.

Gemeente Goes
Themajaar GOESAZIE
Goes staat heel 2017 in het teken van Azië. Goes organiseert al sinds 2005 om de vier jaar een themajaar. Met het themajaar wil Goes contact, kennis en vriendschap tussen mensen met verschillende culturele achtergronden stimuleren om zo wederzijds begrip te laten ontstaan en om vooroordelen te doorbreken. Spelenderwijs komen de bezoekers en deelnemers in aanraking met de culturele gebruiken en economische ontwikkeling van Azië.

De start van het themajaar is zaterdag 28 januari 2017 in theater De Mythe. Dit is ook de datum waarop het Chinees nieuwjaar wordt gevierd. Het gehele themajaar zullen evenementen en activiteiten in Goes in het teken staan van Azie. U kunt dit o.a.  volgen op www.goesazie.nl

 

   

 
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben. Heeft u vragen, ideeën of andere mededelingen stuurt u dan gerust een e-mail naar Sandra Dekker: coordinator@dartcommunications.nl of naar gemeente coördinator recreatie en toerisme, Janet Janssen Daalen: j.janssendaalen@noord-beveland.nl.