FietsOpstappunten

een fietsopstappunt vormt een plek welke fungeert als startpunt van een route. Deze kan worden geplaatst op een centrale plek in een gemeente met voldoende uitvalsmogelijkheden, ruime parkeergelegenheid en in de nabijheid van ontsluitingswegen. FietsOpstappunten zijn primair gericht op fietsers die met de auto op pad gaan naar de start van een fietsroute. 
Een FietsOpstappunt heeft standaard de beschikking over:
  • Een ‘plan je route’-mogelijkheid via een outdoor ZIDS-scherm met toeristische omgevingsinformatie;
  • Een ‘koop je route’-mogelijkheid via een verkoopautomaat met geïntegreerde pinterminal;
  • Picknickmogelijkheid met oplaadfaciliteiten voor telefoons en WiFi. 
Afhankelijk van de locatie en het reeds aanwezige voorzieningenniveau kan het FietsOpstappunt worden uitgebreid met:
  • een watertappunt;
  • een uitgebreide verkoopautomaat met kluisjessysteem en pick-up point;
  • een fietsuitgiftepunt ten behoeve van deelfietsen
  • oplaadpunten voor elektrische auto’s.
   
   

Locatie-eisen

Het FietsOpstappunt wordt geplaatst op locaties met een logische aantrekkingskracht op dagrecreanten. Op iedere locatie moet het mogelijk zijn om gratis of tegen een maximaal dagtarief te parkeren. 

Het FietsOpstappunt wordt geplaatst op een vlakke ondergrond en wordt zodanig gepositioneerd dat de zonnepanelen optimaal van de zonkracht gerbuik kunnen maken en het beeldscherm vrij is van belichting door de zon. Rondom het FietsOpstatppunt wordt een vrije ruimte van minimaal 2 meter gevraagd in verband met sociale veiligheid en om vervuiling tegen te gaan.