Inspiratiesteigers

De pontjes die door de provincie varen vormen een bijzonder en populair onderdeel van het Zeeuwse fietsproduct en de Land in Zee beleving. Bij de pontjes die in het hoogseizoen 7 dagen per week varen, willen we de aanlegvoorzieningen uitrusten met een Inspiratiesteiger. Een Inspiratiesteiger vormt een plek in de nabijheid van een veersteiger binnen het netwerk van de Zeeuwse pontjes en fungeert als informatie / inspiratiepunt voor recreanten welke met de boot aankomen of als wachtlocatie voor recreanten welke wachten op de boot.

Een Inspiratiesteiger beschikt over:

  • Een ‘plan je route’-mogelijkheid via een outdoor ZIDS-scherm met toeristische omgevingsinformatie;
  • Overdekte wacht- en picknickmogelijkheid met oplaadfaciliteiten voor telefoons;
  • Stallingsmogelijkheid en oplaadpunt voor de elektrische fiets.

Afhankelijk van de locatie en het reeds aanwezige voorzieningenniveau kan het FietsOpstappunt worden uitgebreid met:

  • een watertappunt;
  • een verkoopautomaat ten behoeve van routeproducten eventueel uit te breiden met kluisjessysteem en pick-up point;
  • een fietsuitgiftepunt ten behoeve van deelfietsen
  • oplaadpunten voor elektrische auto’s.
   
   

Locatie-eisen

De Inspiratiesteiger wordt geplaatst op locaties in de nabijheid van een veersteiger waar schepen aanleggen binnen het netwerk van de Zeeuwse pontjes.  

De Inspiratiesteiger wordt geplaatst op een vlakke ondergrond en wordt zodanig gepositioneerd dat de zonnepanelen optimaal van de zonkracht gerbuik kunnen maken en het beeldscherm vrij is van belichting door de zon. Rondom de Inspiratiesteiger wordt een vrije ruimte van minimaal 2 meter gevraagd in verband met sociale veiligheid en om vervuiling tegen te gaan.