Provinciale Voucherregeling

De realisatie van de 5-sterren fietsvoorzieningen is een gemeenschappelijke aangelegenheid. Alleen als provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineenslaan kan de ambitie worden gerealiseerd. De Provincie Zeeland draagt 50% van de realisatiekosten per fietsvoorziening in de vorm van een voucherregeling. Samen met lokale overheden en ondernemers willen we allianties vormen om zo de provinciale subsidie optimaal te benutten en in te zetten.

Benodigde investering

De benodigde bijdrage per fietsvoorziening komt neer op:

  1. FietsOpstappunt € 14.000,- (dit betreft 50% van de realisatiekosten)
  2. Oplaadzuil € 2.000- (totale kosten bedragen € 4.250,-. Waarvan de Provincie Zeeland € 1.250,- bijdraagt en de leverancier Ecotap € 1.000,-)
  3. Overzichtspaneel € 333,33 (dit betreft 50% van de realisatiekosten)

Voorwaarden voucherregeling

Voorwaarden voucherregeling:

  • Afhankelijk van lokale wensen kunnen de voorzieningen worden uitgebreid.
  • De genoemde bedragen waarvoor de vouchers beschikbaar zijn betreffen maximum bedragen, eventuele meerkosten als gevolg van lokaal maatwerk komen voor rekening van de betreffende afnemer (wanneer deze de maximum bedragen zouden overstijgen).
  • De vouchers worden enkel uitgegeven binnen de Provincie Zeeland;
  • De vouchers zijn alleen beschikbaar voor voorzieningen welke in de openbare ruimte worden geplaatst;
  • Gestreefd wordt naar een verdeling van de voorzieningen, en daarmee de vouchers, over geheel Zeeland;
  • Uitvoering van het project vindt plaats onder begeleiding van Routebureau VVV Zeeland. Inzet van de vouchers kan derhalve enkel plaatsvinden via tussenkomst van Routebureau VVV Zeeland;
  • De regeling is opengesteld tot medio 2018.