Op Smokkelpad

Projecttitel: Op Smokkelpad

Opdrachtgever: Gemeente Hulst

Datum oplevering: 2014

Doelstelling
Het realiseren van een productlijn over 'de grens' waarmee de toeristische mogelijkheden worden verstrekt en de plattelandsbeleving in de regio kan worden gestimuleerd. 

Projectbeschrijving
Met de uitvoering van dit project is geïnvesteerd in de grens als toeristisch product en in het beleefbaar maken daarvan door middel van technologische faciliteiten. Deze uitvoering levert een bijdrage aan de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de toegankelijkheid van het platteland en verstevigt de economische positie van recreatie en toerisme. Versteviging van de economische positie is van groot belang om de economie van het platteland te versterken. Recreatief medegebruik en belevingswaarde vormen belangrijke pijlers onder een functioneel landelijk gebied. Dit draagt bij aan de verbreding van de plattelandseconomie en de leefbaarheid op het platteland.