Routebureau

Routebureau VVV Zeeland vormt het centrale punt in Zeeland voor toeristische routestructuren en mobiliteit. Het Routebureau is opgericht om de kwaliteit van routes te bewaken, te zorgen voor éénduidige bewegwijzering, ontwikkeling van routenetwerken, beheren en onderhouden van routenetwerken en het bevorderen van het gebruik van routes. Routebureau VVV Zeeland heeft de noodzakelijke expertise voor het ontwikkelen van recreatieve routenetwerken, routebrochures, onderzoek, marketing van routestructuren etc.


Routebureau VVV Zeeland vormt zo het centrale punt in Zeeland waar alles wat met toeristisch-recreatieve routes in de provincie te maken heeft samenkomt. Een actieve en vooruitstrevende organisatie voor alle betrokken Zeeuwse partijen (wegbeheerders, toeristische organisaties, overheden, bedrijfsleven etc.) enerzijds en een duidelijk aanspreekpunt (‘meldpunt') voor gebruikers van de netwerken en routes anderzijds.

Routenetwerken

 

5-sterren fietsvoorzieningen

Promoot onze fietsprovincie

 

 

5-sterren fietsprovincie

 

Project Duurzaam Veere