Beheer en onderhoud

Routebureau VVV Zeeland is verantwoordelijk voor de bewegwijzering, kaarten en folders van diverse routestructuren in Zeeland. Zo wordt het fietsknooppuntensysteem onderhouden door in totaal 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben ieder een 'eigen' stukje geadopteerd en zijn zeer betrokken bij het beheer en onderhoud. Twee maal per jaar wordt de gehele route gecontroleerd. Ook worden zij er op uitgestuurd, zodra er meldingen zijn van onvolkomenheden. De grovere werkzaamheden worden verricht door een 'routechirurg' of een aannemer. Ook interesse om vrijwilliger te worden? Laat het ons weten!

Naast het beheer van de fietsknooppunten beheert Routebureau VVV Zeeland ook de Zeeuwse LF-routes en diverse mountainbike- en ruiterroutes. Daarnaast fungeren wij als meldpunt voor andere routes en routenetwerken.

Om onze routenetwerken optimaal te houden, hebben we de hulp van de gebruikers nodig. Als er ergens een bordje ontbreekt of beschadigd is dan horen we dat graag. Ook andere opmerkingen, suggesties of klachten over de routes horen we heel graag. Deze kunnen gemeld worden via het online meldpunt.