Mountainbikenetwerk Zeeland

Grensoverschrijdend mountainbikenetwerk

In Zeeuws-Vlaanderen ligt een grensoverschrijdend mountainbikenetwerk wat in 2012 is gerealiseerd danzij een Europese subsidie. In dit Interreg-project is samengewerkt met diverse Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse partners, waaronder de gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, de provincie Zeeland en Sport Zeeland. Verspreid over Zeeuws-Vlaanderen zijn zes routes gerealiseerd met een totale lengte van 240 kilometer, hiervan is ruim de helft onverhard. Het grensoverschrijdende mountainbikenetwerk bestaat uit diverse losse lussen die middels verbindingsroutes met elkaar in verbinding zijn gebracht. Zo is een samenhangend mountainbikenetwerk in Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant ontstaan. Routebureau Zeeland was binnen dit project verantwoordelijk voor het Zeeuws-Vlaamse deel van de routes.

Nieuwe routes

Routebureau VVV Zeeland werkt in samenwerking met onder andere Sport Zeeland aan de totstandkoming van nieuwe mountainbikeroutes om zo de mogelijkheden voor mountainbikers in Zeeland te vergroten. In opdracht van de gemeente Veere voerde het Routebureau een haalbaarheidsstudie naar een permanent bewegwijzerde MTB-route op Walcheren uit.