Routenetwerken

Routenetwerken vormen een belangrijk instrument om toeristen, recreanten en inwoners door het landschap te geleiden en Zeeland zo van haar mooiste kant te beleven. Het Routebureau is opgericht om de kwaliteit van routes te bewaken, te zorgen voor éénduidige bewegwijzering, ontwikkeling van routenetwerken, beheren en onderhouden van routenetwerken en het bevorderen van het gebruik van routes.

Fietsknooppuntensysteem Zeeland

Een belangrijk onderdeel van het toeristisch product in Zeeland is het fietsknooppuntensysteem (FIKS). Het knooppuntensysteem is een netwerk van speciaal geselecteerde wegen en fietspaden. Op plaatsen waar verschillende wegen van het netwerk elkaar kruisen is een knooppunt die bewegwijzerd zijn met nummers. Op speciale fietskaarten staat het netwerk en de knooppunten aangegeven met daarbij tevens de afstanden. Op deze manier kan eenvoudig een route worden uitgestippeld en kan de fietser bepalen hoe ver hij wil fietsen, waar hij iets wil eten of drinken en wat hij wil bezichtigen.

Meer over Fietsknooppuntensysteem Zeeland

Ruiternetwerk Zeeland

Het Zeeuwse landschap beleef je niet alleen op de fiets of te voet, ook te paard vormt de provincie een aantrekkelijk gebied. Wat is er mooier dan op een paard heerlijk uit te waaien over het strand, te galopperen door de polders of de rust te ervaren in het bos. Zeeland kent inmiddels een aantal ruiternetwerken waarmee routes langs het strand of door stille polders aan elkaar zijn geknoopt.

Meer over Ruiternetwerk Zeeland


Beheer en onderhoud

Het gevoel kan wel eens ontstaan, dat met het ontwikkelen van een routenetwerk de klus is geklaard. Echter, dit is het begin van een cyclus van vele noodzakelijke beheers- en onderhoudswerkzaamheden. Al in de eerste ideeënfase - dus voor ontwikkeling van een routenetwerk - staat daarom bij ons altijd de vraag centraal: Op welke manier is het beheer en onderhoud geregeld?


Meer over Beheer en onderhoud