Ruiternetwerk Zeeland

In opdracht van de gemeente Veere ontwikkelde Routebureau VVV Zeeland tussen 2011 en 2013 het eerste knooppuntennetwerk voor ruiters in Zeeland. Basis hiervoor vormde het onderzoek wat Routebureau Zeeland in 2010 uitvoerde in opdracht van de gemeente Veere.

Omdat Zeeland een prachtig gebied is om te ontdekken per paard is er ook een knooppunten netwerk voor de ruiters samengesteld. Op de kaart is een netwerk van paden en wegen aangegeven. Op de plaatsen waar deze paden en wegen elkaar kruisen zijn knooppunten. Alle knooppunten hebben een nummer waarmee je heel eenvoudig je eigen route uitstippelt. Door onderweg de pijlen te volgen kom je bij het volgende knooppunt terecht. Met dit netwerk ontdekt de ruiter veilig de mooiste plekjes van het gebied. Het complete netwerk omvat ruim 200 kilometer aan routes over het strand, door de duinen, de bossen en het binnenland.

Naast de realisatie van het knooppuntennetwerk zijn binnen het project een aantal nieuwe paden en verbindingen aangelegd om zo de rij-mogelijkheden en de veiligheid te vergroten.

Veilige routes

Bij de totstandkoming van het routenetwerk is samen met wegbeheerders en de verkeerspolitie kritisch gekeken naar de verschillende routes en naar de plaats van ruiters op de weg. Binnen het netwerk zijn een aantal routes langs fietspaden opgenomen. Ruiters zijn hier verplicht om de berm te gebruiken. Doordat de routes op verschillende plekken over of langs de openbare weg voeren, delen ruiters de routes met andere gebruikers.