Wandelnetwerk Zeeland

Het systeem van het wandelnetwerk is vergelijkbaar met het fietsknooppuntensysteem. De paden en wegen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van landschap, veiligheid, diversiteit aan verharde en onverharde paden of de aanwezigheid van voorzieningen en bezienswaardigheden onderweg.

Wandelnetwerk Zeeland is opgedeeld in een aantal deelgebieden in Zeeland. Ieder deelgebied heeft haar eigen netwerk, op basis van een vaste systematiek en uitstraling.

Tussen 2006 en 2014 is door Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met relevante partners ruim 2.100 kilometer aan routes gerealiseerd. Waar routes elkaar kruisen ligt een knooppunt. Zo vormen de reguliere wandelpaden en boerenlandpaden een prachtig wandelnetwerk in verschillende deelgebieden van Zeeland, waarbij de wandelaar zelf zijn route kan bepalen. Achterliggend doel is om het wandelen in Zeeland en de aantrekkelijkheid van Zeeland als toeristische bestemming te bevorderen (en daarmee het aantal overnachtingen en bestedingen te stimuleren).

Wandelkaarten

Wandelnetwerk Zeeland is opgedeeld in een aantal deelgebieden in Zeeland. Ieder deelgebied heeft haar eigen netwerk, op basis van een vaste systematiek en uitstraling.

Ieder netwerk is weergegeven op een van de wandelnetwerkkaarten. Routebureau VVV Zeeland is uitgever van de wandelnetwerkkaarten waarop ieder netwerk is weergegeven. Deze kaarten zijn direct online te koop in de Zeeland E-shop (www.zeelandshop.com), bij Zeeuwse VVV’s en diverse andere Zeeuwse aanbieders.