Water-rAnt

In samenwerking en overleg met het Nederlandse Consulaat-Generaal te Antwerpen,VVV-Zeeland, Strandrestaurant Our Seaside, Junction Communication en overige stakeholders, vindt van 22 tot en met 24 september 2017 de tweede editie van het Zeeland Plein plaats in Antwerpen. Deze presentatie vindt plaats tijdens het Water-rAnt evenement aan de oude dokken van Antwerpen.

Water-rAnt (www.shiptoshore.be) is een nautisch publieks evenement, waar historische schepen centraal staan en alles rond dit thema te aanschouwen is. Het event strekt zich uit over de diverse dokken, zoals het Bonepartedok, het Verbindingsdok en Willemsdok.

Veruit het grootste contingent aan oude schepen dat het evenement aandoet zijn afkomstig uit Zeeland. Niet zo verwonderlijk want Antwerpen en de Zeeuwse wateren hebben een lange historische relatie met elkaar in velerlei opzichten.

Het Water-rAnt evenement wordt om de twee jaar georganiseerd en het evenement trekt circa 45.000 bezoekers. Dit aantal groeit telkens weer.

Doelstelling

Het Zeeland Plein is bedoeld om Vlaamse bedrijven/consumenten bekend te maken met de Zeeuwse producten van het land en uit de zee en (culinair en toeristisch) Zeeland als bezoekbestemming nog meer bekendheid te geven bij het Belgische publiek. Tevens brengt het evenement diverse public en private stakeholders bij elkaar om te netwerken en de zakelijke contacten tussen Belgische- en Nederlandse ondernemers te verstevigen.

Inrichting Zeeland Plein

Het Zeeland Plein zal worden ingericht met een pop-up restaurant waar natuurlijk een Zeeuwse lunch- en dinerkaart wordt gepresenteerd. Aan de hand van een arrangementenoverzicht (met bijvoorbeeld varen) kan men hier ook van te voren reserveringen vastleggen.

Het pop-up restaurant kan ook voor korte presentaties worden afgehuurd. Op het plein is plaats voor bedrijven welke hun streekproducten aan de man willen brengen. Ook voor bedrijven in de toeristische/recreatieve sector is plaats vrijgemaakt. Naast VVV Zeeland kunnen ook gemeenten zelf present zijn om hun specifieke kwaliteiten te etaleren zoals wonen, werken en acquisitie van bedrijven.

Op het Zeeland Plein zal ruimte worden vrijgemaakt voor kookdemonstraties waar men de Zeeuwse streekproducten kan proeven en de bereiding ervan kan ervaren. De kookdemonstratie-voorziening worden centraal op het plein ingericht. Deze voorziening kan worden afgehuurd. Indien gewenst kunnen met de organisatie (Rob Rameau van Strandrestaurant our Seaside, info@ourseaside.nl) hierover afspraken worden gemaakt.

     

Deelname

Deelnemers van het Zeeland Plein kunnen zich alle drie dagen van het evenement presenteren. Opening van het plein vindt plaats op vrijdag 22 september om 14.00 uur. Op zondag 24 september om 17.00 uur wordt het evenement afgesloten. Een programmaboekje wordt op een later tijdstip samengesteld met daarin de vermelding van alle deelnemende partijen.

Deelnemen kan door:

 • Het huren van een pagodetent (3x3 m) inclusief elektra (230V. 16Amp), verlichting, tafels. Kosten voor producenten van streekproducten € 300,00 en voor overige bedrijven en (semi)overheidsinstellingen € 900,00
 • Folderpresentatie in de stand van VVV Zeeland à € 250,00

Bedragen zijn excl. BTW en extra voorzieningen

INSCHRIJVEN ZEELAND PLEIN

Symposium

Op de vrijdagmiddag vindt een symposium plaats in het Felixpakhuis, aangrenzend aan het dokkencomplex. Op uitnodiging van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Antwerpen worden gasten uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De genodigden worden vanuit diverse disciplines aangeschreven.Na het symposium begeeft het gezelschap zich naar het Zeeland Plein voor een netwerkreceptie en een Zeeuws diner.

Sponsoring

Voor sponsoren worden speciale voorzieningen getroffen, men verwerft een bijzondere positie op het Zeeland Plein. Een aantrekkelijk assortiment van Vip-pakketten is samengesteld:

GOUD (hoofdsponsor) Kosten € 7.500,-

 • Vrij. 22/9 toegang 4 personen tot het symposium
 • Vrij. 22/9 toegang 4 personen tot het netwerkevent (F & B all inclusive)
 • Zat. 23/9 lunch 10 personen/relaties (F & B all inclusive)
 • Zon. 24/9 lunch 10 personen/relaties (F & B all inclusive)
 • 1 pagodetent van 3 x 3 meter voor alle drie de dagen voor eigen (folder)presentaties (met mogelijkheid tot verkoop m.u.v. food en beverage)
 • Gelegenheid voor een presentatie van een half uur in het pop-up restaurant
 • Over het hele terrein beachflags/banners
 • Logovermelding in alle uitingen van de organisatie inclusief persberichten
 • Vermelding tijdens de welkomstwoorden bij het minisymposium, opening van het Zeeland Plein en tijdens de consumentendagen
 • Logovermelding op banners bij de ingang
 • 50 stuks programmaboekjes worden ter beschikking gesteld

ZILVER Kosten € 3.500,-

 • Vrij. 22/9 toegang 2 personen tot het symposium
 • Vrij. 22/9 toegang 2 personen tot het netwerkevent (F & B all inclusive)
 • Zat. 23/9 lunch 2 personen/relaties (F & B all inclusive)
 • Zon. 24/9 lunch 2 personen/relaties (F & B all inclusive)
 • Gelegenheid voor een presentatie van een half uur in het pop-up restaurant
 • 1 pagodetent van 3 x 3 meter voor alle drie de dagen voor eigen (folder) presentaties (met mogelijkheid tot verkoop muv food en beverage)
 • Vermelding tijdens de welkomstwoorden bij het minisymposium, opening Zeeland Plein en tijdens de consumentendagen
 • Logovermelding op banners bij de ingang
 • 20 programma boekjes worden ter beschikking gesteld

BRONS Kosten € 1.500,-

 • Vrij. 22/9 toegang 2 personen tot het symposium
 • Vrij. 22/9 toegang 2 personen tot het netwerkevent (F & B all inclusive)
 • Folderpresentatie
 • Logovermelding op banners bij de ingang
 • 10 programma boekjes worden ter beschikking gesteld

INSCHRIJVEN SPONSORING