Delta Watersport Promotie

Het Deltagebied is een blauwgroene oase te midden van een verstedelijkte omgeving en als zodanig een uitloopgebied voor de mensen in de omringende metropolen. Elk water heeft zijn eigen karakteristiek. Kernkwaliteiten zijn de openheid, variëteit en contrastrijkheid. Ook als watersportgebied is de Delta belangrijk. Diverse investeringen in het vergroten van toegankelijkheid, veiligheid en het bieden van ruimte voor waterrecreanten maken het gebied steeds aantrekkelijker voor een uiteenlopende groep watersporters.

VVV Zeeland heeft de afgelopen jaren invulling gegeven aan het project ‘Delta Promotie’. Dit project heeft als doel om het Deltagebied te positioneren als dé veelzijdige watersportbestemming en aanwezige gasten te inspireren tot het maken van (watergerelateerde) uitstapjes.

Deltagids 2018

Deze inspiratiebrochure is grotendeels bedoeld voor de varende waterrecreant en gratis te verkrijgen bij vele jachthavens, watersportbedrijven, accommodaties en VVV's en toeristische informatiepunten door het hele Deltagebied (van de Biesbosch tot Breda tot Antwerpen tot de Zeeuwse kust). Naast het aanbod op het gebied van watersport laat de gids ook zien welke onderscheidende activiteiten bezoekers aan wal kunnen ondernemen. Deze formule zorgt ervoor dat de Deltagids inmiddels een begrip is geworden en gewaardeerd wordt door zowel consument als ondernemer. De gids verschijnt in Nederlands en het Duits in een totale oplage van 50.000 stuks. Daarnaast worden er dankzij het grote enthousiasme van diverse partnerbedrijven van de Deltapromotie vele gidsen uitgedeeld op grote evenementen zoals BOOT Düsseldorf, de Hiswa en de Belgium Boat Show in Gent.

Website

Niet alleen de Deltagids brochure is weer opgefrist met nieuwe content, ook de website www.deltagids.nl wordt elk jaar verder doorontwikkeld aan de hand van de communicatiestrategie en de kernwaarden van de Delta (natuur, culinair, cultuur en watersport). De website is in 2017 voorzien van een aantal watersport video’s. Neem een kijkje op www.deltagids.nl

Online

Het belang van internet/online neemt steeds verder toe. In Nederland heeft 95% van de Nederlandse huishoudens toegang tot het internet. In Duitsland is dit 83% en in België 81%. Mensen halen hun informatie uit gedrukte media maar steeds meer via online kanalen. In 2017 hebben we een eerste start gemaakt met een online campagne om bekendheid te werven voor De Delta en zoveel mogelijk traffic te genereren naar de website www.deltagids.nl. Deze online campagne was gericht op de varende watersporters die we getracht hebben te bereiken via Google Search Engine Advertising, Facebook Ads en Display Advertising. De online campagne zal in 2018 verder uitgebouwd worden.